De lange nasleep van een korte mededeling | ArtEZ
2018